Organizacija

Grupa za organizaciju događanja - Dani otvorenih vrata

→  Zadnja promjena:  S. Stipičević, 24.3.2017. u 20:35 h

Koordinator događanja i urednik sadržaja internetske stranice

Dr. sc. Sanja Stipičević, dipl. ing. kem.

Urednik fotografije

Dr. sc. Dean Karaica, mag. eksp. biol.

Suradnici u organizaciji

Dr. sc. Anita Bosak, dipl. ing. kem.
Željka Babić, mag. pharm.
Dr. sc. Marija Dvoršćak, dipl. ing. kem.

Pomoćni suradnici

Dr. sc. Ana Marija Marjanović Čermak, dipl. ing. biol.,
Dr. sc. Darija Klinčić, dipl. ing. kem.,
Dr. sc. Dubravka Rašić, prof. biol. i kem.,
Nikola Maraković, mag. kem.,
Maja Meštrović, teh. sur.,
Kristina Vajković, san. teh.,
Marica Vuković (kantina),
Andrijana Marković (dostava),
Milica Horvat (ured ravnateljice)

→  Organizaciju i znanstveno-stručne djelatnosti Instituta možete pregledati na:  www.imi.hr

Sponzori DOV2016

Ljubazno zahvaljujemo cijenjenim sponzorima koji su podržali i obogatili naše aktivnosti!

AlphaChrom Kefo SumaInformatika Guezzo Biovit HTZ

UUHS VWR Favory SrsekZdravljak MMK Kobis

Labena VinarijaMatočec